Aase Marthe Horrigmo

Direktør for reiseliv
Innovasjon Norge

Aase Marthe Horrigmo er direktør for reiseliv i Innovasjon Norge. Horrigmo har ansvar for Innovasjon Norges betydelige reiselivsoppdrag med å markedsføre Norge mot internasjonale gjester samt bidra til å utvikle norsk reiseliv.

Horrigmo har erfaring som strategisk beslutningstaker på lokalt og nasjonalt nivå. Som tidligere forsker og konsulent har hun analytisk erfaring og inngående innsikt i hvordan ulike næringsrettede virkemidler virker og spiller sammen.

Hun har en ph.d. i statsvitenskap basert på en avhandling om kultur som regional og lokal utviklingsstrategi og kjenner derfor kultur- og reiselivsnæringen godt. Hun har vært statssekretær i henholdsvis Kommunal- og distriktsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Techpoint conference logo

© Techpoint – Kode og design Aptum
Personvern og cookies

Følg oss på sosiale medier
Påmelding nyhetsbrev

Jeg ønsker å motta informasjon om konferansen, spennende nyheter om foredragsholdere, tema, og andre aktuelle saker.