Program

 • Onsdag
  22. sept.

  08:00 – 09:30

  Registrering og mingling

  09:30 – 09:45
  Kilden - Hovedscene

  Åpning og velkommen

  Intro Techpoint 2021 ved vertskapet

   

  09:50 – 10:10
  Kilden - Hovedscene

  Hvordan komme i gang med AI, skape konkurransefortrinn og samtidig bidra til det grønne skiftet?

  10:15 – 10:35
  Kilden - Hovedscene

  Hvordan bli en mål- og datastyrt organisasjon som tar vare på folka?

  10:40 – 11:00
  Kilden - Hovedscene

  Teknologibedriften Oljefondet

  11:00 – 11:10
  Kilden - Hovedscene

  Wrap-up og info

  11:10 – 12:10

  Lunsj

  12:10 – 12:20
  Kilden - Hovedscene

  Intro ved vertskapet

  Hvordan kan ny teknologi og digital transformasjon gi bedrifter nye konkurransefortrinn og bidra til å skape nye arbeidsplasser?

  12:20 – 12:45
  Kilden - Hovedscene

  Gelato – Building the world’s largest production platform from Norway

  12:50 – 13:10
  Kilden - Hovedscene

  Kan Norge bli den industrielle digitaliseringens Silicon Valley?

  13:15 – 13:40
  Kilden - Hovedscene

  Reisen fra gründer til internasjonale suksesser.

  13:40 – 14:15

  Pause

  14:15 – 14:25
  Kilden - Hovedscene

  Innledning

  Hvordan kan ny teknologi og digital transformasjon gi bedrifter nye konkurransefortrinn og bidra til å skape nye arbeidsplasser?

  14:25 – 14:55
  Kilden - Hovedscene

  Technology for the Greater Good

  med påfølgende samtale

  15:00 – 15:20
  Kilden - Hovedscene

  Digitalisering, korona og lederskap

  15:25 – 15:40
  Kilden - Hovedscene

  Panelsamtale

  Hvordan vil arbeidslivet endre seg fremover, og hvordan utvikler vi skapende organisasjoner i en mer fleksibel og tillittsbasert arbeidshverdag?  Hvordan utvikler vi bedriftene mot en mer digital, globalisert og grønnere fremtid?

  15:45 – 15:50
  Kilden - Hovedscene

  Wrap up og info

  18:30 – 22:00
  Christiansholm festning

  Techpoint Party

 • Torsdag
  23. sept.

  08:00 – 09:30

  Registrering, mingling og kaffe

  09:30 – 09:40
  Kilden - Hovedscene

  Velkommen og intro.

  Innledning ved vertskapet

  09:40 – 10:10
  Kilden - Hovedscene

  Er teknologien likestilt?

  10:15 – 10:30
  Kilden - Hovedscene

  Teknologi, matsvinn og delingsøkonomi

  10:50 – 11:45
  Kilden - Hovedscene

  Doing More With Less – Business when the Spirits are Out of the Bottle!

  med påfølgende samtale

  11:45 – 12:30

  Lunsj

  12:30 – 12:35
  Kilden - Hovedscene

  Techpoint Travel – Ny teknologi og nye digitale forretningsmodeller

  Intro ved verten.

  12:35 – 12:50
  Kilden - Hovedscene

  Nasjonal reiselivsstrategi med fokus på digitalisering og bærekraft

  med påfølgende samtale

  12:55 – 13:20
  Kilden - Hovedscene

  Mer tech i turisme, takk

  13:25 – 13:50
  Kilden - Hovedscene

  Technology and the future of theatre

  13:50 – 14:00
  Kilden - Hovedscene

  Panelsamtale

  14:00 – 14:30

  Pause

  14:30 – 14:40
  Kilden - Hovedscene

  Techpoint Travel – Adresse nasjonal reiselivsstrategi – smart digitalisering og bærekraft

  Intro ved verten

  14:40 – 15:00
  Kilden - Hovedscene

  Teknologi som forsterker av opplevelser

  15:05 – 15:25
  Kilden - Hovedscene

  En reise fra excel til sømløs digital kundehåndtering

  15:30 – 15:55
  Kilden - Hovedscene

  Museenes «game changer»

  15:55 – 16:00
  Kilden - Hovedscene

  Avslutning

 • Fagspor:
  Torsdag

  12:30 – 16:00
  Teaterbar - høyre side

  En sikrere fremtid

  Microsoft, Egde, Defendable og Mechatronics Innovation Lab (MIL) inntar et helhetlig og brukersentrisk perspektiv på cybersikkerhet. De vil snakke om sikkerhet i den nye hybride hverdagen, det komplekse trussel- og risikobildet, ny sikkerhetsteknologi, og hvordan dagens sikkerhetsutfordringer kan angripes. I tillegg tar de frem 3 utfordringer knyttet til virksomheters sikkerhetsstyring, og arbeidet med å implementere gode sikkerhetstiltak. De foreslår agile metoder og designdrevet innovasjon som metodikk for å møte problemene!

  Daglig leder i Digin, Cathrine Vikebakk Stien, er programleder, og tar deltakerne med inn i en spennende panelsamtale.  

  Microsoft med Lars Erik Bjerke og Dag Nyrud: Den nye hybride hverdagen

  De fleste selskap bør bruke tenke mer på hvordan gå ut av denne pandemien enn de gjorde da de gikk inn i den! Microsoft vil i denne sesjonen dele av sine erfaringer på den hybride hverdagen, hvordan ta en helhetlig tilnærming til denne utfordringen, samt hvordan håndtere et stadig mer økende trusselbilde.

  14:00 – 14:30 – Pause 

  Frode Hommedal: Defense against the dark arts

  Failing or scaling cybersecurity?

  Vi lever i en verden hvor den teknologiske utviklingen går hurtig og det digitale trusselbildet eskalerer, og hvor kriminelle og spioner lærer å misbruke teknologien raskere enn du lærer å sikre deg å sikre den er det ikke så lett å orientere seg og bli klok. Dette foredraget vil forhåpentligvis hjelpe deg med det.

  Egde/Mechatronics Innovation Lab (MIL) med Helene Holte og Karianne Ormseth: Design thinking og sikkerhet

  Sikkerhet er ofte vanskelig å implementere effektivt i organisasjoner. Det oppleves ofte rigid, regelstyrt og forstyrrende. Her trekkes det frem utfordringer mange virksomheter møter i det daglige sikkerhetsarbeidet, og det foreslås å bruke prinsipper fra designdrevet innovasjon for å sette brukeren i sentrum og dermed oppnå høyere etterlevelse og mer effektive sikkerhetstiltak.

  Panelsamtale:

  Sporet avsluttes med en panelsamtale mellom sporets foredragsholdere.

  12:30 – 14:00
  Kilden - Foaje

  Springbrett

  Springbrett er en mulighet for gründere til å presentere sin bedrift for et håndplukket panel. Panelet fungerer som et rådgivende styre som hjelper gründeren med å løse akkurat de utfordringene de står ovenfor. Under Techpoint 2021 vil to gründere få 10 minutter til å presentere sin virksomhet og utfordring for panelet. Panelet vil deretter diskutere denne utfordringen seg imellom. Under denne diskusjonen vil gründerens rolle være å lytte, uten mulighet til å komme med spørsmål eller utdype evt. uklarheter til panelet. Gründer casene får i forkant av Springbrettet hjelp til sine forberedelser av Connect Sør, og går inn i sesjonen med et ønske og mål om å avklare en sunn og bærekraftig forretningsmodell, tilpasset det angitte marked.

  14:30 – 16:00
  Konsertbar - venstre side

  Devoteam Cloudify

  Norske IT avdelinger har i årevis sakket akterut og vært en bremsekloss for forretningens utvikling, må det være slik?
  Skyteknologi gir norske selskaper muligheter til å utvikle seg i en takt som frem til nå har vært umulig. Brukt riktig, gir skyen også IT-avdelingen muligheten til å gå fra å være ett kostsenter til å bli en katalysator for forretningens suksess. Hva må vi som ledere gjøre for å få til dette?

  Randulf Helge Grotle har gjennom flere tiår vært aktiv innen norsk teknologisektor. Senest som Direktør for Microsofts etablering av Azure i Norge, og nå som Administrerende Direktør for Devoteam Cloudify. Grotle brenner for verdien man kan oppnå ved å kombinere forretningens utfordringer med IT-avdelingens digitale kapabiliteter.

  12:30 – 14:00
  Konsertbar - venstre side

  Bærekraft tuftet på profit

  Fagspor ved: Innoventus Sør og 07 Media

  Allerede i 1987 definerte Brundtlandkommisjonen bærekraftig utvikling som «…en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.». I FNs bærekraftsmål fra 2016 ble Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene konkretisert. Næringslivet har et viktig ansvar når det gjelder å bidra til å oppnå bærekraftsmålene, men hvordan kan bedriftene møte utfordringen på en måte som også øker forretningsmulighetene? Og hvordan kommuniserer vi bærekraft og forteller de gode historiene på rett måte og til rett tid? Dette vil være temaet når Innoventus Sør og 07 Sør går sammen om å holde et sidespor under Techpoint 2021.

  Bærekraft tuftet på profitt
  Hvorfor er det viktig å henge med i det grønne skiftet? Hvordan kan økt fokus på bærekraft lønne seg? Hvordan komme i gang med prosessen for å utvikle bedriften i en mer bærekraftig retning? Hvilke aktører kan bidra på bærekraftsreisen? Innoventus Sør vil under Techpoint dele sine erfaringer rundt dette.

  Hva skjer når bærekraften kommer ut av leder-skapet?
  Hvordan fungerer bærekraft som tematikk i historefortelling, og hvordan kan budskapet formidles på en engasjerende måte? Vi har alle et forhold til bærekraft, men det er ikke alltid like lett å vite hva man kan fortelle. 07 Sør har, som Sørlandets største kommunikasjonshus, gode tips og råd om hvordan vi kommuniserer for å gjøre din bedrift synlig og attraktiv.