Techpoint

En plattform for å gjøre en positiv forskjell

I en tid med store globale endringer, samler Techpoint ledere, gründere og eksperter fra noen av Nordens mest suksessfulle og fremtidsrettede selskaper i Kristiansand. Her settes søkelyset på det teknologiske skiftet, bærekraftig verdiskapning og fremtidens arbeidsliv.

Næringslivet står overfor historisk store omstillinger de neste årene. Fremtiden er avhengig av at vi klarer å finne vår vei til en grønn økonomi samtidig som bedriftene skal gjennom en digital transformasjon.

Pandemien har vist oss hvor liten verden er og hvor avhengig vi er av samarbeid. Den stadig økende endringstakten betyr at selv de mest innovative bedriftene sliter med å møte verdens miljømessige, teknologiske og sosiale utfordringer på egen hånd. Techpoint samler næringslivet på tvers av alle bransjer for å dele innsikt, få nye perspektiver og sammen forme morgendagens virksomheter og samfunn.

Onsdag 28. september fylles Kilden med over 1000 mennesker fra hele næringslivet for å oppleve toppledere og gründere for noen av Nordens mest suksessfulle selskaper på scenen. På dag to av Techpoint går det mange arrangementer og fagspor som gjør dypdykk i noen av de viktigste områdene for at virksomheter og verden skal klare å omstille seg i tiden fremover.

Hovedtemaene for
Techpoint 2022


Teknologien endrer verden

Ny teknologi og digital transformasjon omdefinerer måten vi skaper verdier på.

Ved bruk av ny teknologi og data i kombinasjon med ny kompetanse og innovasjon skapes nye produkter & tjenester, ny konkurransekraft og nye bedrifter i en enorm fart.

Det grønne skiftet skjer nå

Oppnåelsen av klimamålene vil kreve gjennomgripende omstilling i næringslivet som er motoren i det grønne skiftet.

Innovasjon, kompetanse og teknologi er nøkkelen til å lykkes med å skape en grønn økonomi. Hvordan kan bærekraftig verdiskapning bli god business?

Det nye næringslivet

Fremtidens bedrifter vil være de som utvikler produkter og tjenester på en måte som forener digitale, sosiale og miljømessige utfordringer med lønnsom vekst.

Hvordan skapes en kultur for innovasjon, fart og smidighet og hvilken kompetanse og egenskaper trenger vi for å lykkes fremover?

Paneldebatt Techpoint 2022

Techpoint betyr business

Techpoint er blitt en viktig møteplass for næringslivet i Norge som kopler etablerte bedrifter med ambisiøse gründer- og vekstselskaper, eksperter og investorer.

Techpoint akselerer innovasjon, vekker ideer og driver frem nye forretningsmuligheter. Hvert år treffes ledere, gründere og eksperter på Techpoint i Kristiansand for å ta nye skritt mot å nå sine mål og sammen skape fremtidens virksomheter og samfunn.

 

Foredragsholder Anne Porse Nielsen fra Seismonaut på Techpoint 2022
En gruppe kvinner i diskusjon på Techpoint 2022
Techpoint 2022 smilende deltaker
Deltakere Techpoint 2022 Afterparty
Techpoint 2022 Afterparty dansing

Techpoint Party

Onsdag kveld 28. september er det Techpoint Party.

Techpoint Party er en uformell arena, som forlenger de gode opplevelsene utover kvelden. Du kan glede deg til velsmakende opplevelser og du kan se fram til å møte andre feststemte mennesker. 

Dette vil du ikke gå glipp av! 

Deltakere Techpoint 2022 Afterparty
Techpoint 2022 Afterparty dansing
Techpoint 2022 Afterparty dansing
Techpoint 2022 Afterparty dansing
Techpoint 2022 Afterparty dansing