En plattform for å gjøre en positiv forskjell

Techpoint 2022

Norges ledende tech- og næringslivskonferanse

Kristiansand, 28. – 29. september

En plattform for å gjøre en positiv forskjell

Techpoint 2022

Norges ledende tech- og næringslivskonferanse

Kristiansand, 28. – 29. september

Techpoint 2022

I en tid med store globale endringer, samler Techpoint ledere, gründere og eksperter fra noen av Nordens mest suksessfulle og fremtidsrettede selskaper i Kristiansand. Her settes søkelyset på det teknologiske skiftet, bærekraftig verdiskapning og fremtidens arbeidsliv.

Verden står ved et vendepunkt og næringslivet er kjernen i de store omstillingene som vi skal gjennom de neste årene. Fremtiden er avhengig av at vi klarer å finne vår vei til en grønn økonomi samtidig som bedriftene skal gjennom en digital transformasjon.

Den stadig økende endringstakten betyr at selv de mest innovative bedriftene sliter med å møte verdens miljømessige, teknologiske og sosiale utfordringer på egen hånd. Fremgang skjer ved å bringe sammen mennesker med ulike bakgrunner og perspektiver som har drivkraften, kreativiteten og innflytelsen til å gjøre positiv endring.

Techpoint er blitt møteplassen som kopler næringslivet på tvers av sektorer for å dele kunnskap, få nye perspektiver og sammen ta nye initiativer for å skape morgendagens virksomheter og samfunn. Bli med å gjøre en positiv forskjell på Techpoint 2022 i Kristiansand 28. – 29. september.

Hovedtemaene for
Techpoint 2022


Vår nye virkelighet

Næringslivet står overfor historisk store omstillinger de neste årene.

Fremtiden er avhengig av at vi klarer å finne vår vei til en grønn økonomi samtidig som bedriftene skal gjennom en digital transformasjon.

Hva vil dette bety for bedriftene og hvilke muligheter åpner seg?

Teknologien endrer verden

Ny teknologi og digital transformasjon omdefinerer måten vi skaper verdier på.

Gjennom ny teknologi og bruk av data i kombinasjon med ny kompetanse og innovasjon skapes nye produkter & tjenester og nye bedrifter i en enorm fart.

Hvordan endrer teknologien verden og næringslivet?

Bedriftene som skaper morgendagen

Verden står ved et vendepunkt og næringslivet er kjernen i de store omstillingene som vi skal gjennom de neste årene.

Hva kjennetegner virksomhetene som former morgendagen og hvordan skapes en kultur for innovasjon, fart og smidighet?

Årets speakers

 
The quality of the content at Techpoint was exceptional and the topics were extremely relevant for what is happening in today’s market. It was an honor for me to take part in Techpoint.
Melissa Mulholland
It was a great pleasure participating in Norway’s fastest-growing tech- and business conference. Well organized – professional from A to Z!
Pål T. Næss
Techpoint var herlig variert med et høyt nivå av foredragsholdere innenfor ulike felt.
Isabelle Ringnes
Thanks for a great conference, and to all my amazing co-speakers for sharing their knowledge and ideas. Keep rocking the Nordics!
Natasha Friis Saxberg, ­Danish ICT Industry Association