En plattform for å gjøre en positiv forskjell

Techpoint 2023

Norges ledende tech- og næringslivskonferanse

Kristiansand, 13. – 14. september

En plattform for å gjøre en positiv forskjell

Techpoint 2022

Norges ledende tech- og næringslivskonferanse

Kristiansand, 28. – 29. september

Velkommen til Techpoint 2023

Techpoint er blitt Norges ledende tech- og næringslivskonferanse, og samler hvert år næringslivet på tvers av alle bransjer i Kristiansand. Her settes søkelyset på hvordan teknologi bidrar til å skape fremtidens virksomheter og et bærekraftig samfunn.

I en tid med store globale endringer, må vi finne vår vei til en grønn økonomi samtidig som næringslivet skal gjennom en digital transformasjon. De neste årene skal det skapes mange tusen nye arbeidsplasser og nye næringer. For å lykkes må vi kombinere teknologiske og menneskelige evner med en kultur for innovasjon, fart og smidighet.

Techpoint samler Nordens mest suksessfulle og fremtidsrettede selskaper og internasjonale eksperter på scenen for å dele kunnskap og diskutere de store linjene.

Techpoint er blitt et viktig samlingspunkt for hele næringslivet og teknologibransjen for å diskutere de store linjene og få ny kunnskap og inspirasjon om hvordan teknologi bidrar til å forme fremtiden. Under Techpoint kan man delta på et stort antall arrangementer og fagspor som Techpoint Travel, Techpoint Global Impact, Techpoint Accelerator og mye mer.

Techpoint 2022 ble en stor suksess, og vi gleder oss allerede til å ønske velkommen til en enda bedre, større og modigere Techpoint 2023 i Kristiansand 13. – 14. september.

Hovedtemaene for
Techpoint 2022


Vår nye virkelighet

Næringslivet står overfor historisk store omstillinger de neste årene.

Fremtiden er avhengig av at vi klarer å finne vår vei til en grønn økonomi samtidig som bedriftene skal gjennom en digital transformasjon.

Hva vil dette bety for bedriftene og hvilke muligheter åpner seg?

Teknologien endrer verden

Ny teknologi og digital transformasjon omdefinerer måten vi skaper verdier på.

Gjennom ny teknologi og bruk av data i kombinasjon med ny kompetanse og innovasjon skapes nye produkter & tjenester og nye bedrifter i en enorm fart.

Hvordan endrer teknologien verden og næringslivet?

Bedriftene som skaper morgendagen

Verden står ved et vendepunkt og næringslivet er kjernen i de store omstillingene som vi skal gjennom de neste årene.

Hva kjennetegner virksomhetene som former morgendagen og hvordan skapes en kultur for innovasjon, fart og smidighet?

Årets speakers

 
The quality of the content at Techpoint was exceptional and the topics were extremely relevant for what is happening in today’s market. It was an honor for me to take part in Techpoint.
Melissa Mulholland
It was a great pleasure participating in Norway’s fastest-growing tech- and business conference. Well organized – professional from A to Z!
Pål T. Næss
Techpoint var herlig variert med et høyt nivå av foredragsholdere innenfor ulike felt.
Isabelle Ringnes
Thanks for a great conference, and to all my amazing co-speakers for sharing their knowledge and ideas. Keep rocking the Nordics!
Natasha Friis Saxberg, ­Danish ICT Industry Association