Lokasjon: Kilden - Multisalen

XR – fremtiden er nå

XR har alt begynt å prege alle næringer – fra tungindustri, via reiseliv og helse til kultur og underholdning. Flere bedrifter på Agder har kommet langt i bruken av XR og enda flere har begynt å legge planer for sin bruk.

Agder XR er et kompetansenettverk som jobber for å inspirere til mer bruk av XR og samarbeid mellom bedrifter og kompetanseheving. Agder XR har også tatt initiativ til XR Scandinavia, som vil øke samarbeidet i Norden. Partnere her er Visual Arena, ved Lindholmen Science Park i Gøteborg, og MiXR ved Filmbyen Aarhus.

I dette programmet presenteres flere bedrifter som jobber med XR-teknologi på Agder – samt noen nasjonale aktører. Agder XR er støttet av Sørlandets Kompetansefond,  Agder Fylkeskommune og Kristiansand Kommune. XR Scandinavia er støttet av EU Interreg, ØKS.

 

Cybertrusselen: hvordan overleve på den digitale slagmarken?

I starten av den russiske invasjonen av Ukraina, så vi en klar nedgang i antall ondsinnede cyberangrep mot vestlige land, parallelt med en økning i angrep mot Ukraina. Nå frykter eksperter at hevngjerrige russiske hackere –  med økt evne og vilje – vil rette oppmerksomheten igjen mot Nato-land. Før sommeren fikk Norge det første tegnet på dét.

Det er liten tvil om at risikobevisste bedrifter vil ha et stort konkurransefortrinn i den digitale krigen. I denne sesjonen får du innsyn i en verden mange av oss frykter, men forstår for lite av. Hva er det som driver hackerne, hva gjør de egentlig og ikke minst – hva kan bedrifter gjøre for å unngå å stå handlingslammet på slagmarken?

Se info om arrangementet og foredragsholdere her