EDIH Oceanopolis blir ny strategisk partner med Techpoint

|
Bilde: fra venstre; Frode T. Ugland, daglig leder i Techpoint, Randi Granvold, daglig leder i Tofte Hald og styreleder i Techpoint, Stig Marthinsen, daglig leder i EDIH Oceanopolis.

Det er en stor glede å ønske EDIH Oceanopolis velkommen som strategisk partner i Techpoint.

EDIH Oceanopolis er en nasjonal digital innovasjonshub som er delfinansiert av EU og en del av et stort europeisk nettverk. EDIH Oceanopolis er virksomhetenes digitale springbrett for å oppgradere forretningsmodeller, prosesser, produkter og tjenester ved hjelp av nyskapende digitale teknologier og kunstig intelligens. Med andre ord en oppstartshjelper for å lykkes i en digital verden.

Bak EDIH Oceanopolis står Digital Innovation Hub Oceanopolis AS, som koordinerer et konsortium bestående av forskningsinstituttet NORCE, Mechatronics Innovation Lab, smartby klyngen Nordic Edge og fem inkubatorer inkludert Innoventus Sør. EDIH Oceanopolis er delfinansiert av EU, Digitaliserings- og forvaltningsdepartmentet, Sørlandets Kompetansefond, fylkeskommunene Vestland, Troms og Finnmark samt Sparebank1 Nord Norge.

Tema for årets Techpoint er «Kraften av kontinuerlig innovasjon og kunstig intelligens». Hvilken betydning har dette temaet for EDIH Oceanopolis og hvilken rolle har dere?

Kunstig intelligens er et fantastisk verktøy som utfordrer oss på måter vi aldri hadde tenkt. Teknologien muliggjør at både privat og offentlig sektor kan ta store steg fremover, enten det dreier seg om beslutningstaking, automatisering og effektivisering, produkt og tjenesteutvikling, eller skape nye former for kundeinteraksjon og opplevelser. Vår rolle er å hjelpe virksomhetene til å tenke nytt, gjerne radikalt nytt, og få på plass konkrete digitale veikart og planer for hvordan man skal ta om bord nyskapende teknologi og hva som skal til for å realisere gevinstene, herunder bruke digital teknologi for det grønne skiftet. Vi vil også hjelpe med risikoavlastning gjennom blant annet å tilby utprøving og kvalifisering av teknologi før man investerer.

Kunstig intelligens med Generativ AI i spissen er sannsynligvis vår tids viktigste teknologi. Hvordan vil KI endre samfunnet og hvilken betydning vil det ha for næringslivet?

I Norge og internasjonalt vil kunstig intelligens teste det demokratiske fundamentet og etablerte samfunnsnormer, lover og regler. Etiske dilemmaer, personvern, cybersikkerhet & svindel, og ikke minst kunstig intelligens trent til å påvirke opinion og forsterke diskriminering og ulikheter er i den voksende porteføljen av utfordringer som samfunnet må prøve å løse. I denne sammenheng er kampen om tilgang til data – drivstoffet til kunstig intelligens – stadig økende. Store digitale plattformer er i ferd med å utvikle maktposisjoner som i seg selv representerer en samfunnsutfordring.

For bedrifter er det ikke spørsmål om man skal ta i bruk digital teknologi og AI – det er et spørsmål om på hvilke områder og hvordan. På Arendalsuka i 2023 tok vi opp utfordringen med et todelt næringsliv i Norge – de digitaliserte og de som henger etter og vil tape i konkurransen. Transformasjonen vil fremme press på mange arbeidsplasser og nye kompetansebehov vil tvinge seg frem. Omstilling av bedrifter og offentlig sektor krever omstilling av ansatte, nye strukturer og systemer og ikke minst at man kommer seg ut av siloene. Tar man ikke utfordringene på alvor og tilnærmer seg den digitale transformasjonen med et helhetlig virksomhetsperspektiv, så kan mange bedrifter tape i konkurransen og mange mennesker ende opp utenfor arbeidslivet.

Hvorfor blir EDIH Oceanopolis Strategisk Partner i Techpoint?

Techpoint og EDIH Oceanopolis har et felles samfunnsoppdrag – vi skal vise potensialet i ny digital teknologi og inspirere til å hente ut dette. EDIH Oceanopolis skal i tillegg hjelpe de inspirerte som har deltatt på Techpoint til å ta de neste stegene med kunstig intelligens, robotikk og stordata.

Hva gleder du deg mest til med årets Techpoint?

Bli inspirert, møte mange spennende mennesker og ikke minst få vise frem hva EDIH Oceanopolis kan bidra med innen digital transformasjon. Vi kommer med noe spennende.

Techpoint conference logo

© Techpoint – Kode og design Aptum
Personvern og cookies

Følg oss på sosiale medier
Påmelding nyhetsbrev

Jeg ønsker å motta informasjon om konferansen, spennende nyheter om foredragsholdere, tema, og andre aktuelle saker.