Mari Sundli Tveit

Administrerende direktør, Forskningsrådet

Mari Sundli Tveit

Tech and no-bullshit sustainability

Mari Sundli Tveit har solid ledererfaring og forskings- og forskingspolitisk kompetanse. I tillegg har hun kunnskap om næringslivet sine forskings- og innovasjonsbehov gjennom erfaringen som direktør for politikk i NHO.

Hun har tidligare vært rektor ved NMBU og har også vært styreleder for Universitets- og høgskolerådet. Sundli Tveit er utdannet naturforvalter (cand.agric.) ved universitetene i Tromsø, Trondheim og Bergen og har en doktorgrad i landskaparkitektur fra UMB (nå NMBU).

Sundli Tveit har hatt en rekke verv innenfor FoU-sektoren, blant annet som styremedlem i European University Association og i Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg.