Helene Birkeland

Helene Birkeland

Head of Consulting, Netsecurity

Helene leder konsulent- og rådgivingsavdelingen i Netsecurity. Hun har lang erfaring innenfor sikkerhetsbransjen med spisskompetanse på trussel- og risikovurderinger, styringssystem for informasjonssikkerhet og sikkerhetskultur. Hun har bakgrunn fra PwC, Forsvaret og Etterretningstjenesten, samt har deltatt i flere internasjonale operasjoner.