Geir Hågen Karlsen

Geir Hågen Karlsen

Oberstløytnant, Forsvarets Høgskole

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen er senior stabsoffiser i Forsvarssjefens krisestab og er en av Norges fremste eksperter på påvirkning fra fremmede makter som Russland og Kina. Han har gjentatte ganger argumentert for at cyberangrep er den største trusselen mot norske bedrifter og virksomheter.