Ragnhild Skaara Imset

Kommunikasjonssjef
Entur

Ragnhild er kommunikasjonssjef i Entur, og har flere års erfaring med å formidle kompliserte saker på en enkel måte, og bruke kommunikasjon som et strategisk virkemiddel for å nå ulike mål. Hun ønsker at flere skal kjenne til Enturs løsninger som gjør det enklere å velge miljøvennlige kollektivreiser i Norge, og bedre utnyttelse av samfunnets ressurser.

Fra før har hun blant annet jobbet som journalist og reporter i Dagsrevyen, P3, og NRK Super, og var med på å starte Supernytt som siden har mottatt en rekke priser. Hun har også jobbet flere år med kommunikasjon og innholdsproduksjon i Kunnskapsdepartementet og NHO / NHO Reiseliv, og som systemutvikler i TV2 Interaktiv. Ragnhild er utdannet innen journalistikk, samfunnsøkonomi og informasjonsteknologi.

Teknologi som gjør det enklere å velge kollektivt

Innen reiseliv er det gjort mange tiltak for å redusere klimagassutslippene, men transportetappen er fortsatt en utfordring! På flere reiser er det heldigvis mulig å velge kollektivtransport, og Entur har som formål å gjøre det enklere å ta disse valgene. I dette foredraget vil vi gå inn på hva Entur gjør, og hvilke av Enturs tjenester reiselivsbransjen kan benytte for å legge til rette for at deres gjester vil velge bærekraftig transport til og fra drømmeferien.

Techpoint conference logo

© Techpoint – Kode og design Aptum
Personvern og cookies

Følg oss på sosiale medier
Påmelding nyhetsbrev

Jeg ønsker å motta informasjon om konferansen, spennende nyheter om foredragsholdere, tema, og andre aktuelle saker.