Fagspor: XR - fremtiden er nå

XR – fremtiden er nå

XR har alt begynt å prege alle næringer – fra tungindustri, via reiseliv og helse til kultur og underholdning. Flere bedrifter på Agder har kommet langt i bruken av XR og enda flere har begynt å legge planer for sin bruk.

Agder XR er et kompetansenettverk som jobber for å inspirere til mer bruk av XR og samarbeid mellom bedrifter og kompetanseheving. Agder XR har også tatt initiativ til XR Scandinavia, som vil øke samarbeidet i Norden. Partnere her er Visual Arena, ved Lindholmen Science Park i Gøteborg, og MiXR ved Filmbyen Aarhus.

I dette programmet presenteres flere bedrifter som jobber med XR-teknologi på Agder – samt noen nasjonale aktører. Agder XR er støttet av Sørlandets Kompetansefond,  Agder Fylkeskommune og Kristiansand Kommune. XR Scandinavia er støttet av EU Interreg, ØKS.