Fagspor: Techpoint

Bedriftene som skaper morgendagen

Verden står ved et vendepunkt og næringslivet er kjernen i de store omstillingene som vi skal gjennom de neste årene. Hva kjennetegner virksomhetene som former morgendagen og hvordan skapes en kultur for innovasjon, fart og smidighet?

Det grønne skiftet skjer nå

Oppnåelsen av klimamålene vil kreve gjennomgripende omstilling i næringslivet som er motoren i det grønne skiftet. Innovasjon, kompetanse og teknologi er nøkkelen til å lykkes med å skape en grønn økonomi. Hvordan kan bærekraftig verdiskapning bli god business?

Teknologien endrer verden

Ny teknologi og digital transformasjon omdefinerer måten vi skaper verdier på. Ved bruk av ny teknologi og data i kombinasjon med ny kompetanse og innovasjon skapes nye produkter & tjenester, ny konkurransekraft og nye bedrifter i en enorm fart.

 

Det nye næringslivet

Næringslivet står overfor historisk store omstillinger de neste årene. Fremtiden er avhengig av at vi klarer å finne vår vei til en grønn økonomi samtidig som bedriftene skal gjennom en digital transformasjon. Hva vil dette bety for bedriftene og hvilke muligheter åpner seg?