Turi Pettersen

Sustainability strategy and business developer, Oda

Turi Pettersen

Enkle grep med stor påvirkning - erfaringer med klimadulting fra Oda

Turi Pettersen har i flere år arbeidet med bærekraftsstrategi, forretningsutvikling og rapportering innenfor en rekke ulike industrier, deriblant logistikk, mat og tungindustri. Hun har bred erfaring med å bistå selskaper i å definere en tydelig strategisk retning for bærekraftsarbeidet og sikre god rapportering og oppfølging av målene.

Hun har bakgrunn som ledelseskonsulent i Deloitte, der hun bl.a. var sentral i være med å bygge opp bærekraftstjenestene nasjonalt og Norges første CFO-nettverk innenfor bærekraft.

Til daglig jobber hun som bærekraftsstrategi- og forretningsutvikler i Oda (Norges ledende dagligvareaktør på nett). I tillegg sitter hun i styret i en av Norges største nettverksorganisasjoner rundt bærekraft (S-HUB Norway).

Hun har en dobbel mastergrad fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH) med spesialisering innen energi, miljø og naturressurser.