Stein Erik Bakken

Leder Cultiva Digital, Cultiva

Stein Erik Bakken

Digital transformasjon i kunst og kultur

Hvorfor setter Cultiva-stiftelsen digital transformasjon så høyt på agendaen? For å oppfordre og inspirere kulturbransjen til å ta et mer aktivt eierskap til digitale produksjoner, kompetanse, immaterielle rettigheter (IPR) og forretningsmodeller.

Cultiva har derfor etablert en digital innovasjonshub, eller et digitalt kulturhus om du vil. Et fysisk hus i Kristiansand, men også en digital kulturell plattform. Stiftelsen stimulerer til eksperimenter og produksjoner gjennom den årlige utlysningen Cultiva Digital.

Leder av Cultiva Digital, og ansvarlig for både innovasjonshub’en og den digitale plattformen. Bakken har vært IT-ansvarlig ved Kilden teater og konserthus.