Steffen Syvertsen

Konsernsjef, Agder Energi

Steffen Syvertsen

Vårt fornybare vendepunkt

Steffen Syvertsen er konsernsjef i Agder Energi, og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, statsautorisert revisor og har en MBA fra INSEAD. Han var ansatt i rådgivnings- og revisjonsselskapet PwC i perioden 2003-2007.

Agder Energi er et av Norges ledende kraftselskaper og leverer ren energi til samfunnet og bidrar aktivt til å utvikle fremtidens fornybare energiløsninger. Visjonen til Agder Energi er å bli et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Agder Energi og Glitre Energi har inngått en intensjonsavtale om å fusjonere de to selskapene. Målet er å skape et kraftsenter for utvikling av ren energi og grønne arbeidsplasser.

Les mer om Agder Energi her