Sigrun Gjerløw Aasland

Administrerende direktør, Zero

Sigrun Gjerløw Aasland

Slik når vi klimamålene

Det haster å kutte utslipp, i Norge og i verden. Heldigvis har vi teknologien vi trenger. Nå handler det om å ta den i bruk og skalere den. I rapporten ZERO2030 viser Miljøstiftelsen ZERO hvordan vi kan kutte utslipp med 55% fra 1990-nivå innen 2030, og hvilken politikk som trengs.

Sigrun Gjerløw Aasland er daglig leder i ZERO.

ZERO er en uavhengig, ideell organisasjon som jobber for å møte klimakrisen med utslippsfrie teknologier og handlekraft. ZERO jobber for at alle skal kunne bidra og bli en del av løsningen. Vårt mål er å drive fram nullutslippsløsninger, på bekostning av løsninger som gir utslipp. Vi mener politisk lederskap og et fremoverlent næringsliv er avgjørende for å løse klimakrisen.

ZERO står for Zero Emission Resource Organisation

Sigrun har tidligere vært nestleder i Tankesmien Agenda. Hun har også bakgrunn fra Econ, Norfund, som daglig leder i analyseselskapet Damvad, og fra Verdensbanken. Sigrun har en mastergrad i økonomi og internasjonale relasjoner.

Les mer om miljøstiftelsen Zero her