Robert Sagmo

Robert Sagmo

Head of Strategic Consulting, Netsecurity

Robert har solid kompetanse innen krisehåndtering, beredskap og risikostyring, og et særlig fokus på samfunnsansvar. Til daglig er han leder for strategisk rådgiving i NetSecurity. Han har erfaring fra Forsvaret innen etterretning og sikkerhet, og jobbet tidligere som seniorrådgiver i Nasjonalt cybersikkerhetssenter og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.