Øystein Flemmen

Øystein Flemmen

Produsent , Kilden teater og konserthus

Øystein er produsent ved Kilden, og ansvarlig for gjennomføring av symfoniorkesterets VR prosjekt.

I tillegg til prosjektledelse har Øystein en kombinert teater og musikkfaglig bakgrunn, og har fra et kunstnerisk perspektiv i flere år utforsket hvordan både ny og eldre teknologi best kan anvendes i kunstens møte med publikum.

Han har tidligere vært involvert i en rekke prosjekter innenfor undervisning, forskning og utvikling i rollen som produsent hos Fakultet for Kunstfag ved Universitetet i Agder.