Øystein Flemmen

Produsent , Kilden teater og konserthus

Øystein Flemmen

Virituost til virituelt - Klassisk musikk i det virtuelle rommet

Kilden teater og konserthus og Kristiansand Symfoniorkester har utforsket hvordan virtuelle rom kan tas i bruk for å gi publikum et unikt møte med den klassiske musikktradisjonen.

I samarbeid med Wingboot har fokuset vært å gjenskape en auditativ opplevelse av musikken i det fysiske rommet uten å kompromisse med den kunstneriske kvaliteten.

I virtuelle rom er det mulig å oppleve orkesteret fra et perspektiv som få har tilgang til. Med spillteknologi har Kilden kunnet tilgjengeliggjøre en opplevelse med et pedagogisk fokus, som trigger både nysgjerrighet og utforskertrang i møte med nye og eksisterende publikumsgrupper.

Øystein er produsent ved Kilden, og ansvarlig for gjennomføring av symfoniorkesterets VR prosjekt.

I tillegg til prosjektledelse har Øystein en kombinert teater og musikkfaglig bakgrunn, og har fra et kunstnerisk perspektiv i flere år utforsket hvordan både ny og eldre teknologi best kan anvendes i kunstens møte med publikum.

Han har tidligere vært involvert i en rekke prosjekter innenfor undervisning, forskning og utvikling i rollen som produsent hos Fakultet for Kunstfag ved Universitetet i Agder.