Morten Goodwin

Morten Goodwin

Professor, UiA

Morten Goodwin er professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, professor 2 ved OsloMet, medgründer og CTO i AIVEO, sjefforsker i AI:hub, nestleder ved Senter for kunstig intelligensforskning (CAIR), og en av Norges fremste eksperter om kunstig intelligens. Han veksler mellom å være professor, underviser, samfunnsdebattant, formidler, forfatter og CTO.

Han er en aktiv forsker som spesialiserer seg på dype nevrale nettverk og har mer enn 15 års akademisk erfaring, en doktorgrad og mer enn 150 fagfellevurderte artikler. Han er aktiv i flere store forskningsprosjekter innen grunnleggende og anvendt AI-forskning innen en rekke fagfelt, blant annet innen helse, som analyse av MRI, overvåking av søvnmønster, og psykologi, men også innen landbruk, akvakultur, kulturproduksjon, utdanning, industrioptimalisering, naturlig språkbehandling og anbefalingsmotorer.

Han er glad i å formidle som forfatter, debattant og offentlig foredragsholder, med fokus på muligheter for AI og avmystifisering av forskningsfeltet hans.