Martin Rafoss

Martin Rafoss

Prosjektleder VR, Sørlandet Sykehus

Martin Rafoss er prosjektleder for VR i Klinikk for Psykisk Helse ved Sørlandet Sykehus. Martin  presenterer klinikkens arbeid med VR simulering.