Lene Diesen

CEO, Semine

Lene Diesen

Hvordan komme i gang med AI, skape konkurransefortrinn og samtidig bidra til det grønne skiftet?

Ny teknologi og digitaltransformasjon er uten tvil nøkkelen for å skape konkurransefortrinn for virksomheter, i tillegg kan det være en katalysator for å bidra til det grønne skiftet.

Hvordan kan man gjøre dette i praksis? Gjennom å bruke økonomifunksjonen i et selskap som eksempel tar Lene Diesen oss igjennom hva AI er, fordeler og utfordringer ved å komme i gang. Hun kommer også innpå hvordan økonomifunksjonen kan benyttes som en ressurs for resten av organisasjonen slik at det skapes konkurransefortrinn og et bidrag til det grønne skiftet for virksomheten.

Lene Diesen er administrerende direktør i Semine. Lene har bred erfaring fra IT bransjen fra  teknologisk operative oppgaver til strategisk toppledelse, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom sin tid i IT bransjen har hun fått innsikt i og erfaring fra hele verdikjeden og sett hvordan teknologi skaper både muligheter og utfordringer i det offentlige og private næringslivet.

Hun har vært med på å ta store IT selskaper gjennom viktige strategiske endringsprosesser. Før Lene tok over ledelsen i Semine i desember 2019 har hun vært med på å lede Microsoft Norge gjennom den største omstillingsprosessen i selskapets historie, fra programvareselskap til en moderne tjenesteleverandør av innovative skyløsninger.

Semine er en start-up i sterk vekst og har store ambisjoner for fremtiden, både i det norske markedet og internasjonalt. Lene Diesen har en Bachelor of Information Technology, Internet Technology fra Bond University Australia.