Kjell Hausmann

Kjell Hausmann

Daglig leder, Noe stort