Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Daglig leder, Cultiva

Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Digital transformasjon i kunst og kultur

Hvorfor setter Cultiva-stiftelsen digital transformasjon så høyt på agendaen? For å oppfordre og inspirere kulturbransjen til å ta et mer aktivt eierskap til digitale produksjoner, kompetanse, immaterielle rettigheter (IPR) og forretningsmodeller.

Cultiva har derfor etablert en digital innovasjonshub, eller et digitalt kulturhus om du vil. Et fysisk hus i Kristiansand, men også en digital kulturell plattform. Stiftelsen stimulerer til eksperimenter og produksjoner gjennom den årlige utlysningen Cultiva Digital.

Daglig leder av Cultiva og styreleder Stiftelsesforeningen. Hjemdahl er Dr.Art fra Universitetet i Bergen, har vært professor II ved fakultetet for kunstfag ved Universitetet i Agder og forskningsleder Innovasjon ved NORCE Research Centre.