Harald Langenes

Harald Langenes

Rådgiver, Cameron Schlumberger

Harald Langenes, 54 år bosatt i Søgne.

Har arbeidet for Cameron Sense i 11 år. Før det, 18 år hos HMH.

Målet har vært å levere et best mulig boreanlegg ved å fokusere på arrangering, samkjøring og funksjonalitet av utstyret.