Benedicte Solaas

Direktør Klima og Miljø, Norsk Olje & Gass

Benedicte Solaas

Sirkulærøkonomi og digitalisering i familiehotellet

Søstrene Storaas har vokst opp i en gründer-familie. De lærte tidlig å tenke innovativt og finne løsninger. Og det var naturlig å ta sin tørn i oppvasken på familiehotellet fra tidlig alder. Søstrene lærte å jobbe! Da Norge stengte ned i mars 2020 fikk de bruk for alt de hadde lært: tenke nytt og jobbe hardt.

Mens mange bedrifter satte seg på gjerdet for å vente ut pandemien, gjorde Søstrene det motsatte. Gjennom hele koronaen hadde de to fokus: holde folk i jobb og opprettholde fokuset på digital markedsføring. Dette førte til at de satte i gang prosjekter for å fornye bedriften. De satset på kjøkkenhage og hydroponi, flisfyring, digitalisering av den daglige driften, oppussing av rom, nye lokaler og videreforedling av råvarer.

Benedicte Solaas er direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass. Hun har tidligere jobbet i ulike rolle i Norsk olje og gass både innenfor klima og næringspolitikk.

Før hun begynte i Norsk olje og gass har hun jobbet i Nordland fylkeskommune og på Nord-Norges Europakontor i Brussel.

Benedicte er utdannet statsviter og har to mastergrader hhv. fra England og Russland med spesialisering i Europeisk politikk og internasjonale relasjoner med fordypning i Russland og Eurasia.