Asgeir Hartveit

Daglig leder, Sharenotwaste

Asgeir Hartveit

Teknologi, matsvinn og delingsøkonomi

Fra en hage på Sørlandet vokser det frem en spennende satsing på teknologi og matsvinn.
Appen Fuud ble født i hagen til Trond Moi.

Asgeir Grøneng Hartveit er markedsansvarlig i Sharenotwaste. Jobber i dag som rådgiver for spennende selskaper og gründer i egne selskaper. Lang erfaring innen finans og ledelse.