Arne Norheim

CEO, Webstep

Arne Norheim
31. oktober
Hovedscenen
11:00
Hovedsal - Radisson BLU

Den Digitale Leder

Verden står ovenfor en fjerde industriell revolusjon. Verden digitaliseres og hele bransjer blir utfordret av nye digitale konkurrenter. Foredraget vil se på utfordringene norske selskap står ovenfor fra et ledelses perspektiv og viktigheten av digital kompetanse i ledelsen og i styre rommet.

Arne Norheim overtok som Webstep CEO i mai 2019. Han har betydelig erfaring i ledelsen av store It-selskaper og kom til Webstep etter 6 år som leder i IBM Norge.

Arne er en forretnings- og kundeorientert leder med bred internasjonal erfaring fra USA, Frankrike og Skandinavia. Av hans sterkeste egenskaper er å bidra til leveranseevne, kvalitet og godt arbeidsmiljø i tjenesteorienterte kunnskapsbedrifter. Arne er en energisk og karismatisk leder med sterkt fokus og dyp kunnskap om det som skal til for å lykkes i krevende markeder. Han har en velutviklet evne til å ta kundens perspektiv og til å kombinere teknologikunnskap med egen hands on erfaring fra finans, distribusjon, forsvar og telekom. Han tar ofte og gjerne en stemme i offentligheten, med integritet, for å formidle kunnskap og synspunkter i møtet mellom teknologi, samfunnsutfordringer og viktige verdier.

Les mer om Webstep