Anna Porse Nielsen

CEO & Partner, Seismonaut

Anna Porse Nielsen

Mer tech i turisme, takk.

Er reiselivsbransjen innovativ nok? Nei, tallene viser at bransjen som helhet er mindre innovativ enn andre bransjer. Er der potensiale for å styrke innovasjon og forretningsutvikling i turismen? Ja. Og tross alle de utfordringer som corona-pandemien har skapt for turismen, har den satt fart i den digitale utvikling.

Vi har hørt om digital markedsføring. Det er ikke i fokus her. Anna Porse Nielsen vil i stedet stille skarpt på hvordan nye teknologier og digitale forretningsmodeller kan brukes til å utvikle selve kjerneforretningen, utvikle nye opplevelser og skape samarbeid med helt nye partnere fra de kreative digitale næringer som spillbransjen, animasjon og VR/AR. I sitt foredrag vil Anna fortelle om både innovasjonstrender og nye teknologier og komme med masser av konkrete eksempler fra reiselivsbransjen. Eksemplene vil både vise HVA andre har gjort, HVORDAN de har gjort det og den VERDI det skaper.

Anna Porse Nielsen er ekspert i opplevelsesindustrien i krysningsfeltet mellom digitalisering, følelser og forretning. Hun er direktør og partner i rådgivningshuset Seismonaut og hun har i løpet av de siste 15 årene blitt en av Danmarks mest profilerte eksperter i opplevelsesøkonomi, kreative næringer og digitalisering.

Hun har en bakgrunn i Statsvitenskab og er rådgiver for både små turisme-gründere, kreative virksomheter, kommuner, bransjeorganisasjoner, fond og staten når det kommer til å skape gode rammer for innovasjon og vekst i turismen og opplevelsesindustrien. Hun er selv gründer og var med på å starte Seismonaut. Nylig har hun gått inn som medejer av nisjemediet Turisme.nu som er hele Danmarks B2B medie for reiselivsbransjen.

Anna er en erfaren og engasjerende foredragsholder som kombinerer både utsyn og viten om tendenser med masser av praktiske eksempler og dialog med publikum.