Ane Høyem

Enhetsleder/historiker, Sortland Museum

Ane Høyem

Museenes "game changer"

Hva er museenes rolle i utviklingen av et bærekraftig lokalsamfunn? Og hvordan kan vi bruke banebrytende teknologi for å forstå og agere på lokale og globale utfordringer? Dette vil Ane Høyem prøve å gi svar på. Hun er leder for GaiaVesterålen, et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forskning og teknologisk utvikling spiller sentrale roller. Med blant annet FNs bærekraftsmål og Paris-avtalen som veiviser for konseptutviklingen og en miljøkontrakt for lokalsamfunn ønsker GaiaVesterålen å både øke forståelsen, interessen og engasjementet for miljøspørsmål og samtidig øke interessen for museene.

Ane Høyem er prosjektleder for GaiaVesterålen. GaiaVesterålen er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forskning og teknologisk utvikling spiller sentrale roller.

På Sortland vil GaiaVesterålen bygge et containermuseum ved hjelp av utrangerte containere fra fiskerinæringa. I dette vil man utvikle og ta i bruk en høyteknologisk modell, som vil, som vil koble sammen fortid, nåtid og framtid på en engasjerende måte. GaiaVesterålen er støttet av Norges Forskningsråd og Sintef Digital er teknologileder i prosjektet.

Ane Høyem er også leder for Sortland Museum og utstillingsansvarlig i Museum Nord. Hun har bakgrunn som medierådgiver i Flyktninghjelpen og journalist i NRK.

Hun er utdannet journalist og historiker fra Universitet i Oslo, University of Edinburgh, University og Damascus og Høgskulen i Volda.