Kristin Wallevik

Dekan
Handelshøyskolen ved UiA

Kristin Wallevik er seniorrådgiver i ledelsens stab med et spesielt ansvar for strategisk rådgivning. Hun er tidligere dekan ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Hun har en PhD i International Management fra Copenhagen Business School og en MBA i International Management fra The Monterey Institute of International Studies (USA).

Som forsker har Wallevik ledet og deltatt i mange større prosjekter, knyttet til blant annet fornybar energi, mekanisk industri, innovasjon og regionsanalyser. Hennes primære forskningsinteresser er innen innovasjon, innovasjonsledelse og eierstyring. Hennes PhD-avhandling omhandlet eierstyring i maritim sektor med fokus på familieeierskap. Hun har senere hatt et lengre forskningsopphold ved The Monterey Institute of International Studies.

Wallevik har de siste årene fokusert på områdene innovasjon, konkurransekraft, regionale innovasjonssystemer og næringsutvikling. Hun har publisert kapitler, rapporter og artikler, blant annet ved Routledge og Palgrave Macmillan, og i tidsskrifter som European Planning Studies. Hun har også utgitt en rekke vitenskapelige rapporter og holdt foredrag nasjonalt og internasjonalt om industriutvikling, innovasjon, bærekraft og klyngeutvikling.

Wallevik er tidligere administrerende direktør og nestleder i Agderforskning. Som nestleder for Agderforskning hadde Wallevik ansvaret for å bygge opp fagfeltene innovasjonsledelse, og arbeidet tett på industri og næringsliv gjennom en rekke forskningsprosjekter. Hun bidro også med strategisk bistand under etableringen av forskningsinstituttet Teknova. Som administrerende direktør hadde hun fokus på å etablere instituttet som en solid aktør innen forskningsområdene innovasjon, regional utvikling, kulturbasert næring og velferdsforskning.

Kristin Wallevik er tidligere controller og økonomisjef i MHWirth (tidligere Aker MH og del av Aker Solutions-konsernet) og økonomiansvarlig i VingCard (TrioVing-gruppen). I sin tid i MHWirth arbeidet hun også med forskningsfinansiering av større industriprosjekter, og var intern veileder for tre nærings-phd’er i bedriften

Wallevik innehar i dag styreverv i VETAKS, Eyde Cluster og Sørlandets kompetansefond. Hun er tidligere styremedlem i blant annet Mechatronics Innovation Lab, Byggma ASA, Cultiva, Sparebanken Pluss (nå Sparebanken Sør), Teknova, Returkraft, Kino Sør og Innoventus Sør. Hun sitter også i bystyret og organisasjonsutvalget i Kristiansand kommune.

Techpoint conference logo

© Techpoint – Kode og design Aptum
Personvern og cookies

Følg oss på sosiale medier
Påmelding nyhetsbrev

Jeg ønsker å motta informasjon om konferansen, spennende nyheter om foredragsholdere, tema, og andre aktuelle saker.