Else Storaas

Salgs- og markedsansvarlig
Søstrene Storaas

Søstrene Storaas har vokst opp i en gründer-familie. De lærte tidlig å tenke innovativt og finne løsninger. Og det var naturlig å ta sin turn i oppvaska på familie-hotellet fra tidlig alder. Søstrene lærte å jobbe! Da Norge stengte ned i mars 2020 fikk de bruk for alt de hadde lært: tenke nytt og jobbe hardt. Mens mange bedrifter satte seg på gjerdet for å vente ut pandemien, gjorde Søstrene det motsatte. Gjennom hele koronaen hadde de to fokus: holde folk i jobb og opprettholde fokuset på digital markedsføring.

Dette førte til at de satte i gang prosjekter for å fornye bedriften. De satset på kjøkkenhage og hydroponi, flisfyring, digitalisering av den daglige driften, oppussing av rom, nye lokaler og videreforedling av råvarer.

Gjennom to tiår i reiselivet (for man starter tidlig i en familiebedrift) har de erfart mye og utviklingen har vært stor, både personlig og i bedriften. I dag ligger fokusområdene på sirkulær økonomi og digitalisering, med ett viktig apropos – at digitaliseringen ikke skal gå på bekostning av den personlige gjesteopplevelsen.

Else Storaas er yngste Søstrene Storaas og er den av søstrene som ikke fikk oppdragelse. Hun dro på oppdagelse og utdannet seg som skuespiller i England.  I dag jobber hun med digital kommunikasjon innen sosiale medier.

Techpoint conference logo

© Techpoint – Kode og design Aptum
Personvern og cookies

Følg oss på sosiale medier
Påmelding nyhetsbrev

Jeg ønsker å motta informasjon om konferansen, spennende nyheter om foredragsholdere, tema, og andre aktuelle saker.