Anja H. Olafsen

Professor
Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Anja H. Olafsens forskning fokuserer særlig på hvordan organisasjoner, på ulike måter, påvirker ansattes arbeidsmotivasjon, og hvordan motivasjonskvalitet påvirker arbeidsprestasjoner og helse.

Hun leder forskningsgruppen for Arbeidsmotivasjon og Optimal Funksjon ved USN Handelshøyskolen. I tillegg er hun prosjektleder for flere forskningsprosjekter finansiert av Norges forskningsråd på tematikkene fjernarbeid, motivasjon, restitusjon fra jobb og arbeidsrelatert helse.

Techpoint conference logo

© Techpoint – Kode og design Aptum
Personvern og cookies

Følg oss på sosiale medier
Påmelding nyhetsbrev

Jeg ønsker å motta informasjon om konferansen, spennende nyheter om foredragsholdere, tema, og andre aktuelle saker.