Ane Høyem

Enhetsleder/historiker
Sortland Museum

Ane Høyem er prosjektleder for GaiaVesterålen. GaiaVesterålen er et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forskning og teknologisk utvikling spiller sentrale roller.

På Sortland vil GaiaVesterålen bygge et containermuseum ved hjelp av utrangerte containere fra fiskerinæringa. I dette vil man utvikle og ta i bruk en høyteknologisk modell, som vil, som vil koble sammen fortid, nåtid og framtid på en engasjerende måte. GaiaVesterålen er støttet av Norges Forskningsråd og Sintef Digital er teknologileder i prosjektet.

Ane Høyem er også leder for Sortland Museum og utstillingsansvarlig i Museum Nord. Hun har bakgrunn som medierådgiver i Flyktninghjelpen og journalist i NRK.

Hun er utdannet journalist og historiker fra Universitet i Oslo, University of Edinburgh, University og Damascus og Høgskulen i Volda.

Techpoint conference logo

© Techpoint – Kode og design Aptum
Personvern og cookies

Følg oss på sosiale medier
Påmelding nyhetsbrev

Jeg ønsker å motta informasjon om konferansen, spennende nyheter om foredragsholdere, tema, og andre aktuelle saker.