Springbrett

Springbrett er en mulighet for gründere til å presentere sin bedrift for et håndplukket panel. Panelet fungerer som et rådgivende styre som hjelper gründeren med å løse akkurat de utfordringene de står ovenfor. Under Techpoint 2021 vil to gründere få 10 minutter til å presentere sin virksomhet og utfordring for panelet. Panelet vil deretter diskutere denne utfordringen seg imellom. Under denne diskusjonen vil gründerens rolle være å lytte, uten mulighet til å komme med spørsmål eller utdype evt. uklarheter til panelet. Gründer casene får i forkant av Springbrettet hjelp til sine forberedelser av Connect Sør, og går inn i sesjonen med et ønske og mål om å avklare en sunn og bærekraftig forretningsmodell, tilpasset det angitte marked.