Nasjonal reiselivsstrategi med fokus på digitalisering og bærekraft

med påfølgende samtale