Intro ved vertskapet

Hvordan kan ny teknologi og digital transformasjon gi bedrifter nye konkurransefortrinn og bidra til å skape nye arbeidsplasser?