Hvordan komme i gang med AI, skape konkurransefortrinn og samtidig bidra til det grønne skiftet?