Hvordan bli en mål- og datastyrt organisasjon som tar vare på folka?