En sikrere fremtid

Microsoft, Egde, Defendable og Mechatronics Innovation Lab (MIL) inntar et helhetlig og brukersentrisk perspektiv på cybersikkerhet. De vil snakke om sikkerhet i den nye hybride hverdagen, det komplekse trussel- og risikobildet, ny sikkerhetsteknologi, og hvordan dagens sikkerhetsutfordringer kan angripes. I tillegg tar de frem 3 utfordringer knyttet til virksomheters sikkerhetsstyring, og arbeidet med å implementere gode sikkerhetstiltak. De foreslår agile metoder og designdrevet innovasjon som metodikk for å møte problemene!

Daglig leder i Digin, Cathrine Vikebakk Stien, er programleder, og tar deltakerne med inn i en spennende panelsamtale.  

Microsoft med Lars Erik Bjerke og Dag Nyrud: Den nye hybride hverdagen

De fleste selskap bør bruke tenke mer på hvordan gå ut av denne pandemien enn de gjorde da de gikk inn i den! Microsoft vil i denne sesjonen dele av sine erfaringer på den hybride hverdagen, hvordan ta en helhetlig tilnærming til denne utfordringen, samt hvordan håndtere et stadig mer økende trusselbilde.

14:00 – 14:30 – Pause 

Frode Hommedal: Defense against the dark arts

Failing or scaling cybersecurity?

Vi lever i en verden hvor den teknologiske utviklingen går hurtig og det digitale trusselbildet eskalerer, og hvor kriminelle og spioner lærer å misbruke teknologien raskere enn du lærer å sikre deg å sikre den er det ikke så lett å orientere seg og bli klok. Dette foredraget vil forhåpentligvis hjelpe deg med det.

Egde/Mechatronics Innovation Lab (MIL) med Helene Holte og Karianne Ormseth: Design thinking og sikkerhet

Sikkerhet er ofte vanskelig å implementere effektivt i organisasjoner. Det oppleves ofte rigid, regelstyrt og forstyrrende. Her trekkes det frem utfordringer mange virksomheter møter i det daglige sikkerhetsarbeidet, og det foreslås å bruke prinsipper fra designdrevet innovasjon for å sette brukeren i sentrum og dermed oppnå høyere etterlevelse og mer effektive sikkerhetstiltak.

Panelsamtale:

Sporet avsluttes med en panelsamtale mellom sporets foredragsholdere.