Det grønne skiftet skjer nå

Oppnåelsen av klimamålene vil kreve gjennomgripende omstilling i næringslivet som er motoren i det grønne skiftet. Innovasjon, kompetanse og teknologi er nøkkelen til å lykkes med å skape en grønn økonomi. Hvordan kan bærekraftig verdiskapning bli god business?