Bedriftene som skaper morgendagen

Verden står ved et vendepunkt og næringslivet er kjernen i de store omstillingene som vi skal gjennom de neste årene. Hva kjennetegner virksomhetene som former morgendagen og hvordan skapes en kultur for innovasjon, fart og smidighet?