Bærekraft tuftet på profit

Fagspor ved: Innoventus Sør og 07 Media

Allerede i 1987 definerte Brundtlandkommisjonen bærekraftig utvikling som «…en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.». I FNs bærekraftsmål fra 2016 ble Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene konkretisert. Næringslivet har et viktig ansvar når det gjelder å bidra til å oppnå bærekraftsmålene, men hvordan kan bedriftene møte utfordringen på en måte som også øker forretningsmulighetene? Og hvordan kommuniserer vi bærekraft og forteller de gode historiene på rett måte og til rett tid? Dette vil være temaet når Innoventus Sør og 07 Sør går sammen om å holde et sidespor under Techpoint 2021.

Bærekraft tuftet på profitt
Hvorfor er det viktig å henge med i det grønne skiftet? Hvordan kan økt fokus på bærekraft lønne seg? Hvordan komme i gang med prosessen for å utvikle bedriften i en mer bærekraftig retning? Hvilke aktører kan bidra på bærekraftsreisen? Innoventus Sør vil under Techpoint dele sine erfaringer rundt dette.

Hva skjer når bærekraften kommer ut av leder-skapet?
Hvordan fungerer bærekraft som tematikk i historefortelling, og hvordan kan budskapet formidles på en engasjerende måte? Vi har alle et forhold til bærekraft, men det er ikke alltid like lett å vite hva man kan fortelle. 07 Sør har, som Sørlandets største kommunikasjonshus, gode tips og råd om hvordan vi kommuniserer for å gjøre din bedrift synlig og attraktiv.