Lokasjon: Kilden - Konsertsalen

Bedriftene som skaper morgendagen

Verden står ved et vendepunkt og næringslivet er kjernen i de store omstillingene som vi skal gjennom de neste årene. Hva kjennetegner virksomhetene som former morgendagen og hvordan skapes en kultur for innovasjon, fart og smidighet?

Teknologien endrer verden

Ny teknologi og digital transformasjon omdefinerer måten vi skaper verdier på. Gjennom ny teknologi og bruk av data i kombinasjon med ny kompetanse og innovasjon skapes nye produkter & tjenester og nye bedrifter i en enorm fart. Hvordan endrer teknologien verden og næringslivet?

 

Vår nye virkelighet

Næringslivet står overfor historisk store omstillinger de neste årene. Fremtiden er avhengig av at vi klarer å finne vår vei til en grønn økonomi samtidig som bedriftene skal gjennom en digital transformasjon. Hva vil dette bety for bedriftene og hvilke muligheter åpner seg?