Techpoint Travel

Nasjonal møteplass for reiseliv, kultur og opplevelser

Sammen blir vi smartere

Etter fjorårets gode tilbakemeldinger på Techpoint, gleder vi oss til å ønske velkommen til to nye dager spekket med inspirasjon og kunnskap om hvordan teknologi former morgendagens reiseliv, kultur og opplevelsesindustrien.

Med Techpoint tar vi på alvor at næringslivet – uavhengig av bransje – påvirkes av de samme globale teknologitrendene, at innovasjon ofte skjer på tvers av bransjer, og at de beste ideene ofte kommer fra andre næringer enn sin egen.

Hvordan kan teknologi anvendes for å skape et bedre og mer bærekraftig næringsliv innen reiseliv, kultur og opplevelser?

  • Hvilke trender påvirker både reisende og vertskap?
  • Hvilke teknologier har blitt viktigere og hva gjelder ikke lenger?
  • Hvordan jobber reiselivet med teknologi for å ruste seg for fremtiden?

Programmet på Techpoint Travel settes sammen av Visit Sørlandet i samarbeid med Visit Norway og NHO Reiseliv. Techpoint Travel er videreføringen av den nasjonale konferansen Norwegian Digital Travel Conference.

Speakers Techpoint Travel