Cyber trusselen

Hvordan overleve på den digitale slagmarken?

I starten av den russiske invasjonen av Ukraina, så vi en klar nedgang i antall ondsinnede cyberangrep mot vestlige land, parallelt med en økning i angrep mot Ukraina. Nå frykter eksperter at hevngjerrige russiske hackere –  med økt evne og vilje – vil rette oppmerksomheten igjen mot Nato-land. Før sommeren fikk Norge det første tegnet på dét.

Det er liten tvil om at risikobevisste bedrifter vil ha et stort konkurransefortrinn i den digitale krigen. I denne sesjonen får du innsyn i en verden mange av oss frykter, men forstår for lite av. Hva er det som driver hackerne, hva gjør de egentlig og ikke minst – hva kan bedrifter gjøre for å unngå å stå handlingslammet på slagmarken?

Netsecurity, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvaret vil under Techpoint lede fagsporet om it-sikkerhet. Der vil du få innsyn i en verden mange av oss frykter, men forstår for lite av.

Speakers

Arrangører