Fagspor, dag 2

Pandemien har vist oss hvor liten verden er og hvor avhengig vi er av samarbeid. Den stadig økende endringstakten betyr at selv de mest innovative bedriftene sliter med å møte verdens miljømessige, teknologiske og sosiale utfordringer på egen hånd.

Techpoint er blitt en viktig møteplass i Norge som kopler næringslivet på tvers av bransjer for å dele innsikt, få nye perspektiver og sammen forme morgendagens virksomheter og samfunn.

På dag 2 av Techpoint kan du velge mellom flere spennende arrangementer og fagspor som setter søkelyset på noen av vår tids viktigste områder for å skape en enda bedre verden.

Techpoint Travel

Nasjonal møteplass for reiseliv, kultur og opplevelser. Hvordan kan teknologi brukes for å skape et bedre og mer bærekraftig næringsliv innen reiseliv, kultur og opplevelser?

Les mer


Cyber trusselen

Netsecurity, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvaret vil under Techpoint lede fagsporet om it-sikkerhet. Der vil du få innsyn i en verden mange av oss frykter, men forstår for lite av.

Les mer


Techpoint Global Impact

Techpoint Global Impact skal synliggjøre og forsterke norsk og internasjonal teknologi og innovasjon som bidrar til oppnåelse av FNs bærekraftsmål.

Les mer


Techpoint Future

Techpoint Future samler fremtidens kompetanse for å utfordre og bli utfordret av næringslivet. Det er UiA i samarbeid med flere videregående skoler i Agder som arrangerer Techpoint Future.

Les mer


Techpoint Accelerator

Techpoint Accelerator er en viktig møteplass mellom gründere og etablert næringsliv, og en unik mulighet til å synliggjøre fremtidens løsninger.

Les mer