Norge trenger et styrket digital forsvar i cyberkrigen. Hva kan du gjøre, og hva kan vi som nasjon gjøre?

Å ha beredskap handler ikke bare om vann og hermetikk i kjelleren, men like fullt å ha et digitalt beredskap. Krisen kan ramme oss i morgen, og Norge har et for dårlig sikkerhetsnivå ifølge NSM. Vi trenger derfor å sette i gang en storsatsing mot cybertrusler.

I denne sesjonen vil du få innblikk i trusselsituasjonen i Norge og verden i dag, samt råd fra eksperter på hvordan vi som privatpersoner, virksomhet og samfunn for øvrig kan bygge et solid forsvar mot cybertruslene. 

Program

 • Cybersikkerhet og trusselbildet i verden i dag – refleksjoner fra det norske forsvaret.

  • Oberst David Henriksen i Cyberforsvaret 

 • Et motstandsdyktig Norge – hva skal til?

  • Fagdirektør Roar Thon i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) 

 • OT-sikkerhet: Hvordan jobbe med cybersikkerhet i et miljø satt sammen av industrielle systemer?

  • Daniel Ourom-Swart, Leder for OT i Netsecurity 

 • Å tenke for smått, kan koste deg dyrt. Hvilke grep må norske virksomheter ta nå?

  • Robert Sagmo, Leder strategisk rådgiving Netsecurity  

DATO

Torsdag 14. sep. 09:30 – 12:00

STED

Teateret – Biscenen


Organisert av

Techpoint conference logo

© Techpoint – Kode og design Aptum
Personvern og cookies

Følg oss på sosiale medier
Påmelding nyhetsbrev

Jeg ønsker å motta informasjon om konferansen, spennende nyheter om foredragsholdere, tema, og andre aktuelle saker.