Arrangementer – dag 2, torsdag

På dag 2 av Techpoint, torsdag 19. september kan du oppleve en festival av kunnskap og inspirasjon, hvor du kan lage din egen konferansedag av 16 arrangementer. Gå direkte til programsiden eller via denne siden for å se en komplett oversikt over alle arrangementene og sesjonene gjennom hele dagen

Fra buzz til business – om det verdiskapende potensialet til GenAI

09.00 – 10.00: Kunstsilo, Sjølyst

Å Energi og Digital Norway setter søkelyset på mulighetsrommet ved bruk av Generativ AI, gjennom å vise konkrete eksempler. Vi vil også ta for oss noen grunnleggende forutsetninger for å komme i gang med teknologien i egen virksomhet. 

Arrangør: Å Energi og Digital Norway

Global energiteknologi: Lounge-foredrag 45 meter over havet 

09.00 – 11.30: Kunstsilo, Panorama

Et av verdens største teknologiselskap er store også i Kristiansand. SLB jobber med et mangfold av energiteknologi og deler gjerne sin kunnskap. På toppen av Kunstsilo – 45 meter over havet – ønskes du varmt velkommen til en internasjonal ramme med musikk, mat, drikke og teknologiopplevelser. Blant temaene er nye og bærekraftige energiformer, utslippsreduksjon, global tilstedeværelse, og ikke minst hvordan SLB sikrer at livskvalitet for bedriftens medarbeidere er i verdensklasse.

Arrangør: SLB

Securing the Digital Perimeter

09.00 – 10.00: Kunstsilo, AKO rommet

This talk provides an overview of essential cybersecurity concepts, focusing on areas that extend beyond the sensational aspects of cyber. Participants leave with actionable insights and strategies to enhance their cybersecurity posture, mitigate risks, and foster a culture of proactive digital defense in their organisations.

Arrangør: Noroff University College

Deepfake it till you make it

09.00 – 10.00: Knuden, Blackbox

Generativ KI åpner opp en verden av fantastiske muligheter. Basert på en brief nylig gitt til militære og sivile toppledere tar vi et dypdykk inn i en verden av deepfakes, syntetisk media og digital kloning. Aldri før har så mange fått så kraftige verktøy i hendene uten at vi har noen som helst kontroll på spredningen av teknologien. Fra cyberkriminelle, hacktivister, statsstøttede aktører, illojale ansatte, skriptkiddies og terroristers ståsted ser vi på de nyeste og mest sofistikerte verktøyene og teknikkene.

Arrangør: Capgemini

Kollektiv intelligens – Bygg økosystemer sammen!

10.30 – 11.30: Kunstsilo, AKO rommet

Oppdag kraften i kollektiv intelligens og lær hvordan vi sammen kan bygge AI-økosystemer som integrerer og samhandler autonomt under menneskelig tilsyn. Bli med Cathrine Hopstock, Vice President – Head of Technology hos Gard, og Øyvind Brekkhus Sandåker, Teknologileder i Smia hos Egde, i en dynamisk diskusjon om hvordan godt samarbeid kan styrke alle involverte parter. Vi vil utforske på hvilket nivå og plan vi skal samarbeide for å oppnå best mulig resultater.

Arrangør: Gard og Egde

Erfaringer og fremtidsvisjoner fra Fortums datamester

10.30 – 11.30: Knuden, Blackbox

Capgemini inviterer til en samtale med Tore Andre Godager, Global Digital Lead i Fortum. Han vil fortelle om Fortums datareise, hvordan man blir en datamester og hvordan man kan være best rustet til å ta i bruk fremtidens verktøy som Copilot og GenAI.

Arrangør: Capgemini

Hvordan kan AI påvirke valget i USA?

12.30 – 13.30: Kunstsilo, Sjølyst

Forrige presidentvalg endte i falske påstander om valgfusk og opptøyer. Hvordan vil AI påvirke dette valget?

 • Hva er egentlig situasjonen nå, 6 uker før valget
 • Hvor får amerikanske velgere sin informasjon ifra
 • Hvilken rolle kan AI spille i denne situasjonen, og hvilke trusler og fordeler har det?
 • Finnes det noen beskyttelsesmekanismer?

Presentasjon kommer

Arrangør: Fædrelandsvennen

Global Impact – Vil teknologi bidra til en bærekraftig og mer rettferdig verden?

12.30 – 13.30: Kunstsilo, Panorama

Presentasjon kommer

Arrangør: GCE Node, Sparebanken Sør, Eyde Cluster, Business Region Kristiansand og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Hybridarbeid: optimal løsning eller evig hodepine?

12.30 – 13.30: Kunstsilo, AKO rommet

Utbredelsen av hybride arbeidsformer har skapt nye utfordringer for ledere og virksomheter. Mange er bekymret for at mye bruk av hjemmekontor svekker samhandling, teamfølelse og innovasjon. Samtidig er det stor forventning blant ansatte om valgfrihet i forhold til hvor, når og hvordan man jobber. Fleksible arbeidsformer har en rekke fordeler, men hva er de negative konsekvensene og hvordan kan de håndteres? Hvordan utøve lederskap i en hybrid arbeidshverdag?

Arrangør: UiA og Egde

Generativ KI for Norge 

Operativ, bærekraftig og lønnsom Kunstig intelligens (KI) er kjernen i det teknologiske kappløpet over hele verden, og det er blitt enda viktigere for vår motstandskraft og suverenitet med dagens geopolitiske kriser og konflikter. Norge må styrke sin posisjon innen KI for å beholde vår økonomiske posisjon og konkurranseevne. Vårt teknologiske lederskap må videreutvikles for å opprettholde vår velferd. 

I dette fagsporet vil vi oppsummere utfordringene innen generativ KI og vise strategiske muligheter for Norge med eksempler fra bl.a. Fiskher og 3B Fibreglass.

12.30 – 15.00: Knuden, Blackbox
Arrangør: NORCE

Generativ AI – Bryllupsreisen er over

14.00 – 15.00: Kunstsilo, AKO rommet

Generativ KI fikk sitt gjennombrudd i 2023 og har for alvor blitt tilgjengelig nå i 2024. Røyken har lagt seg etter den store hypen, og vi har begynt å få eksempler på nyttige anvendelser.

Arrangør: Bouvet

DNB NXT og Bærekraftig forretningsidé-konkurransen

14.00 – 16.00: Kunstsilo, Panorama

DNB NXT og Bærekraftig forretningsidé-konkurranse setter fokus på reisen fra startup, til scaleup og til etablert bedrift samt relasjonen mellom gründer og investor. Du vil lære om hva du som investor skal se etter i din neste investering, og som gründer vil du få innspill til hvordan du skal bygge selskapet ditt for vekst. Du får også oppleve finalistene i Bærekraftig forretningsidé-konkurranse 2024.

Arrangør: DNB og Business Region Kristiansand

Datasenter- mer enn KI og kattevideo?

14.00 – 15:00: Kunstsilo, Sjølyst

Diskusjonen rundt datasentre i Norge har vært røff de siste årene, og både kritikere og forkjempere har ropt høyt – fra kommentarfeltene i sosiale medier og spaltene i noen av landets største aviser til kommunestyresaler og på Stortingets talerstol. Datasentre i Norge er kommet for å bli og regjeringen har foreslått å regulere dem i ny ekomlov. Med det som utgangspunkt reiser Nkom spørsmålet; hvilke konsekvenser vil dette få for det norske samfunnet? Hvordan sikrer vi at krafta vår ikke spises opp av datasenterforbruket som sluker energi på AI, kattevideoer og kommersiell business? Hvordan møter bransjen bærekraftskravene når store områder bygges ned og strømforbruken allerede er høy? Og er datasentrene sikret for krise og krig, eller er de bare planlagt for å fungere i fredstid?

Arrangør: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Kreativitech – Kreativitet i forretningsutvikling

15.15 – 16.15: Kunstsilo, AKO rommet

Innovasjon, bærekraft og kommunikasjon med fokus på eiendom og nybygg.

Eiendomsbransjen i Norge har vært gjennom tøffe tider. Den høye renta har påvirket kjøpekraften og ikke før nylig har vi sett at kranene åpnes noe igjen, for ventende prosjekter. Med det grønne skiftet og et fokus på bærekraftig utvikling står vi samtidig midt i en teknologisk revolusjon. Finnes det gode eksempler på hvordan teknologi og innovasjon kan benyttes for mer bærekraftige løsninger – i eiendomsprosjekter? Vi mener ja – for i tøffe tider er det de tilpasningsdyktige og de mest kreative virksomhetene som overlever. Sammen med representanter fra de ulike delene i kjeden og fra eiendomsbransjen med tilknytning til større boligprosjekter i Kristiansand.

Arrangør: Aptum

Techpoint Travel

09.00 – 15.30: Kilden, Teatersalen

Norges møteplass for reiselivsnæringene med fokus på innovasjon og digital transformasjon.

 • Sesjon 1: Reiselivet – en av Norges viktigste eksportnæringer.
 • Sesjon 2: Digital transformasjon som gir ny vekst og nye konkurransefortrinn.
 • Sesjon 3: Kunstig intelligens endrer reiselivsnæringene. Hvilke muligheter trusler gir KI oss?
 • Sesjon 4: Kunstsilo
Arrangør: Visit Sørlandet, NHO Reiseliv, Innovasjon Norge Reiseliv

Techpoint Dev

09.00 – 16:00: Knuden, Kammersalen

Utviklerens rolle er i stadig endring – nye verktøy, metoder og rammeverk åpner for nye muligheter. Inntoget av kunstig intelligens eskalerer disse endringene. Hvordan påvirkes utvikleres hverdag av ny teknologi? Hvordan jobber utviklere mer effektivt – og trenger vi egentlig utviklere i fremtiden i det hele tatt?

Arrangør: Capgemini, Bouvet, Egde, Å Energi, Digin

Kunstig intelligens i offentlig sektor – Hvordan hente ut gevinstene?

14.00 – 15.00: Knuden, Blackbox

Kunstig intelligens (KI) utfordrer samfunnet på måter vi knapt kan forestille oss, samtidig som det tilbyr enorme muligheter. I norske kommuner, fylkeskommuner og offentlige administrasjoner er de første skrittene med KI allerede tatt. Hva er mulighetene og utfordringene ved å implementere KI i offentlige organisasjoner? Hva kreves for å realisere det fulle potensialet? Vi vil vise praktiske erfaringer og eksempler, og ikke minst fortelle hvordan den digitale innovasjonshub’en EDIH Oceanopolis kan være oppstartshjelper. Temaer som belyses på samlingen:

 • Produktivitetsgevinster og bedre tjenester med KI
 • Kritiske suksessfaktorer for å lykkes med implementering av KI
 • Digital verktøykasse og viktigheten av kvalitetsdata;
 • Nye samhandlingsformer og metoder for oppgaveløsning i en datadrevet organisasjon
 • Metodikk for å komme i gang med vellykket implementering av KI

Bli med og få innsikt i hvordan vi kan navigere gjennom disse utfordringene for å dra full nytte av KI i offentlige organisasjoner.

Arrangør: EDIH Oceanopolis
Techpoint conference logo

© Techpoint – Kode og design Aptum
Personvern og cookies

Følg oss på sosiale medier
Påmelding nyhetsbrev

Jeg ønsker å motta informasjon om konferansen, spennende nyheter om foredragsholdere, tema, og andre aktuelle saker.